ბიზნეს სექტორი

მოკლედ ვიტყვი – ფეხბურთის კომერციალიზაცია! ფეხბურთის, როგორც კომერციული პროდუქტის შექმნა და მისი გაყიდვა – ეს უნდა იყოს ყველა ჩართული პირის მიზანი. შესაბამისად, ბიზნეს-სექტორი განსაკუთრებულ როლს თამაშობს ფეხბურთის განვითარებაში. მათი ჩართულობა არის იმის დადასტურება და შესაბამისად, იმედიც, რომ ამ ქვეყანაში ფეხბურთი სწორად განვითარდება.

როდესაც ვსაუბრობთ შორსმიმავალ გეგმებზე, გრძელვადიან და რეალურ პერსპექტივებზე, სარგებელზე, წარმოუდგენელია არ მოვიაზროთ ძლიერი დასაყრდენი და კონტრიბუტორი – ბიზნეს-სექტორი.

 

-ლევან კობიაშვილი